คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการ สภาพ หรือการกระทำของคำนาม และคำสรรพนามในประโยค คำกริยาบางคำอาจมี
ชนิดของคำกริยา คำกริยาแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดังนี้

1. อกรรมกริยา เป็นกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ ชัดเจนในตัวเอง

2. สกรรมกริยา เป็นกริยาที่ต้องมีกรรมมารับจึงจะได้ใจความสมบูรณ์

3. วิกตรรถกริยา คือ คำกริยานั้นต้องมี คำนามหรือสรรพนามมาช่วยขยายความหมายให้สมบูรณ์

4. กริยาช่วย (กริยานุเคราะห์) เป็นคำที่เติมหน้าคำกริยาหลักในประโยคเพื่อช่วยขยายความหมายของคำกริยาสำคัญให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

5.กริยาสภาวมาลา เป็นคำกริยาที่ทำหน้าที่คล้ายกับคำนาม อาจเป็นประธาน เป็นกรรม หรือบทขยายของประโยคก็ได้