ชื่อนางสาวนุรีซา   มะลี  ( นุดา )

ศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

วิทยาลัยเทคนิคยะลา